Důležitá místa v Izraeli
Důležitá místa v Izraeli

Eilat-město postavené po vzniku státu na místě, kde král Šalamoun měl svůj obchodní přístav.

Eilat se nachází na jihu a slouží jako centrum zábavy a přímořské letovisko, je také vyhledáváno díky nádherným plážím s možností objevování podmořského světa a aktivnímu potápění.

Jeruzalém
-je hlavním městem židů, křesťanů a muslimů na celém světě.

Město je rozděleno na tři části

  • Staré město je obehnané zdí a nalézá se zde většina památek.
  • Východní Jeruzalém, který je především obydlen arabskou menšinou.
  • A moderní a nová rozvíjející část se nazývá Západní Jeruzalém. Dominantou města je zlatá mešita Haram-al-Sharif, nejvýznamnější svaté místo Zeď nářků, dále Chrám povznesení, hora Zion nebo Chrám božího hrobu.

Tel Aviv– druhé největší město, které se nachází na pobřeží Středozemního moře, představuje nejmodernější město Jeruzaléma. Je navštěvován především kvůli své plážové oblasti, bujným nočním životem a velkými nákupními možnostmi.

[hana-code-insert name=’sklik468x250′ /]