Jaderské moře
Jaderské moře

“Jadran“ zaujímá plochu přibližně 160 000km čtverečních. Jadran je dlouhý 800km a jeho průměrná šířka je 180km.
Toto moře bylo dříve též zvané jako moře Adrické. Jeho původní jméno pochází od starověkého přístavu „Hatria.“
Rozkládá se mezi Balkánským a Apeninským poloostrovem a omývá břehy šesti států (Itálie, Chorvatsko, Slovinsko, Černá hora, Bosna a Hercegovina, Albánie).
Maximální hloubka naměřená v Jaderském moři je 750m(Otranská úžina). Jeho severní část je mělčí (do 100 metrů)nežli část jižní.

Velmi výrazný rozdíl je mezi jihozápadním a severovýchodním pobřežím.Zatímco na Italské straně je většinou nízké,písčité,bez výrazných zálivů, balkánské zvláště pak chorvatské pobřeží je po norských fjordech druhé nejčlenitější pobřeží v Evropě.

[hana-code-insert name=’sklik468x80′ /]

Jaderské moře

Jaderské moře

Jaderské moře

Chorvatské pobřeží je velmi hornaté a lemované množství ostrůvků táhnoucí se souběžně s pevninou. Celkový počet těchto ostrovů je 1246. Z toho 79 velkých ostrovů, 525 ostrůvků a 642 skalisk a útesů.
Jaderské moře je oproti jiným mořím mimořádně čisté. S etkáte se na něm s mořskými proudy, které jsou součástí středomořského systému.Hlavní mořský proud vychází z Jónského moře a pokračuje Otranskou úžinou podél chorvatských břehů rychlostí až 14 km za hodinu. Tento směr proudu ovlivňuje i tah ryb a tak mění výnos rybolovu (ve prospěch Chorvatů a neprospěch Italů). Kromě hlavního proudu najdeme v Jaderském moři i celou řadu hlubinných či hladinových proudů, které jsou však pomalejší.

Teplota vody na Jadranu
Teplota Jaderského moře se pohybuje v letních měsících okolo 24 stupňů.
U Jaderského moře se můžete setkat se zvláštním přírodním úkazem – sladkovodní podmořské prameny. Tyto prameny jsou typickým krasovým jevem. Vyvěrají při mořském pobřeží z hloubky až 25 metrů pod hladinou. Objevují se většinou ve skupinách. Nejvíce jich bývá v zimě. V létě část z nich mizí. V jejich okolí je mořská voda chladnější.

[hana-code-insert name=’inChorvatsko610x200′ /]

Větry Jadranu
Nejznámější vítr který ovívá oblast chorvatských břehů je vítr Bóra.Je to silných studený a nárazový vítr dosahující síly orkánu.
Tento vítr vane z pevniny na moře a nad mořem naráží na teplý vzduch.V blízkosti ostrovů nemá takovou příležitost se rozvinout a proto netvoří vyšší vlny. Je to jeden z nejnebezpečnějších větrů na balkáně, zvláště pak v oblastech kde může ukázat svou sílu.Dokáže vytvářet až několika metrové vlny .

Vlnobití způsobené Bórou se objevu především na podzim a v zimě.V létě se s ním setkáte jen velmi zřídka.Nejčastější a nejnebezpečnější je tento vítr v severním přímoří. Říká se zde ,že Bóra se rodí v Senji vdává se v Rijece a umírá v Terstu.

V zimních měsících může Bóra vanout i několik dní.V letě to mívá daleko kratší trvání.Nejsilnější bývá v oblasti Velebitského průlivu.Nejnebezpečnější projev Bory je když pěna ze zlomených vln vytváří tzv “dým moře „a tím nejenže snižuje viditelnost ale způsobuje v těchto místech že lidé nemohou dýchat.

Dalším neméně známým větrem z oblasti jaderského moře je vítr „Jugo“
Tento vítr je nejvíce nebezpečný na otevřeném moři.Přináší sebou vlhko déšť a někdy dokonce písečný prach od břehů Afriky.Stejně jako Bóra v zimě může vanou až 3 týdny ale v létě většinou pouze 1-2 dny.“Jugo“ není příliš silný vítr , nebezpečný je v tom , že vytváří vysoké vlny až 4 metry dlouhé a 30 metrů široké a ty jsou nebezpečné zejména pro plavbu.
Dalšími větry které ze vanou jsou “Mistral“ a “Burin“ nejsou nijak nebezpečné, spíše přináší milé osvěžení.

Potápění na Jadranu

Pokud se v Jadranu odvážíte jen se šnorchlem tři metry od pobřeží, o hodně přicházíte.
Potápění na Jadranu je opravdu jedinečným zážitkem díky výjimečné průzračnosti a bohatství jeskyní, podvodních propastí a hřebenů. Podle některých odhadů ještě nejméně 1 500 jeskyní a podmořských propastí v Jadranu čeká na své odhalení.

Snad nejbohatší na světě je Jaderské moře na vraky. Na jeho dně se nachází asi patnáct tisíc potopených lodí – ztroskotaných lodí, ponorek, letadel, torpédovek.
Registrovaných a licencovaných potápěčských center je více než stovka a z toho největší počet je na Istrii, Kvarneru a v oblasti střední Dalmácie.

[hana-code-insert name=’sklik468x250′ /]