Kultura Severní Ameriky

Grand Canyon

Grand Canyon, Autor obrázku: Moyan Brenn

Severní Amerika, subkontinent Ameriky, který dělí od Jižní Ameriky 48 km široká Panamská šíje. Státy v Severní Americe se mezi sebou velmi liší. Jih tvoří tropické státy, což poznáte i na snědším obyvatelstvu a jejich kultuře. V jejich kultuře hraje nejdůležitější roli životní štěstí a zábava. Proto se obyvatele Mexika i dalších států a ostrovů v Karibské oblasti oddávají zejména hudbě a tanci. V této oblasti žijí potomci starých civilizací Aztéků, Inků a Mayů, kteří si zachovávají aspoň částečně svoji kulturu a udržují některé tradice.

Bohužel čím severněji se vydáte, tím více se kulturní zvyklosti a rozdíly smazávají. Důvodem je kolonizace USA i Kanady Evropany v průběhu druhého tisíciletí. Během tohoto procesu byla většina původního indiánského obyvatelstva vytlačena a jejich tradiční kultura nahrazena evropskou, zejména britskou, kulturou. Původní indiánské obyvatelstvo se snaží udržovat svoji kulturu na území USA aspoň v indiánských rezervacích.

Aspoň částečně se udržela kultura zejména na jihu USA, jelikož je zde patrný vliv sousedních států. Podobnou oblastí je i Floridský poloostrov, kde žije mnoho přistěhovalců z Mexika a Karibských ostrovů. Pokud se chystáte do této oblasti, zde si můžete rezervovat letenky na Floridu.

Severní oblasti USA jsou již ve znamení britské kultury a částečně nizozemské. Však také nejznámější město New York založili původně holandští osadníci. Původní název New York byl New Amsterdam, což značilo, odkud se sem osadníci dostali. Vydáte-li se po stopách původních osadníků, zde si můžete rezervovat levné letenky do New Yorku.

Vydáte-li se do Kanady, druhého největšího státu na světě, patrně zpozorujete, že je to země, ve které se mísí vliv britské a francouzské kultury. Takřka celý stát je pod vlivem britské kultury, pouze část země na východu, která se nazývá Quebec je pod vlivem francouzské kultury. Hlavní metropolí Quebecu je město Montreal, ve kterém se skloubí tradiční i moderní kultura. Dalšími významnými městy Kanady jsou Toronto a Vancouver. Právě Torontu se přezdívá „kanadský New York“, tak by nebylo na škodu prozkoumat ten pravý New York a poté se vydat i do Kanady. Zde si můžete rezervovat levné letenky do Kanady a vydat se na cestu.