Lékařská péče a očkování v Indii




Lékařská péče a očkování v Indii

Očkování

Jestliže jste se rozhodly vycestovat do Indie na dovolenou měli byste zvážit jistá očkování, které se při cestování do této části světa doporučují.

Mezi povinná očkování do Indie patří – pouze žlutá zimnice a to jedině v případě že jste před cestou do Indie pobývali v Africe či jižní Americe.

Další očkování jsou doporučená a patří sem – očkování proti břišnímu tyfu, proti poliomyelitidě a virové hepatitidě typu A, při delší pobytu i proti virové hepatitidě typu B, proti meningokové meningitidě a japonské encefalitidě. Každý by si měl zkontrolovat platnost očkování proti tetanu.

Kromě těchto nemocí se v Indii můžete nakazit malárií( kromě pobytu v horách, či velkých městech) či jinou tropickou nemocí jako horečkou dengue. Vzteklina je tu také celkem rozšířená díky velkému množství volně pobíhajících psů.

Indii je poměrně vysoké riziko nákazy HIV, zvláště  od prostitutek,

Mezi poměrně časté zdravotní obtíže v Indii patří průjem, proto je důležité velmi dodržovat správné preventivní opatření( pít balenou vodu, mýt si ruce, omývat ovoce a zeleninu, nejíst z pouličních stánků,…)

Mezi další poměrně častá nebezpečí jenže ohrožují vaše zdraví je poranění od nebezpečných živočichů. Zvláště těch mořský, pavouků či hadů.Jelikož se na území Indie vyskytuje dosti jedovatých živočichů jako je třeba všemi známá kobra Indická.

[hana-code-insert name=’inIndie610x200′ /]

Lékařské ošetření v Indii

Lékařská péče je celkově na nízké úrovni a nemocnice odpovídající evropskému standardu lze nalézt jen v největších městech. Při zdravotních komplikacích je nejlepší zavolat českou ambasádu nebo honorární konzulát a požádat o radu, alternativně se obrátit na hotel v blízkosti.

Obecně lze říci, že soukromí lékaři poskytují lepší péči než zařízení státní. Jako nezbytné je třeba jednoznačně doporučit uzavření cestovního pojištění na celou dobu pobytu v Indii.

[hana-code-insert name=’sklik468x250′ /]