Mersin a Tars
Mersin a Tars – opomíjené perly na břehu Středozemního moře

Mersinská provincie se nedá rozhodně označit za tradiční turistickou destinaci. Území, které se nachází mezi Antalyjí a Osmanijí, pokrývá více než 15 000 kilometrů čtverečních pobřeží Středozemního moře. A co do zajímavosti si nezadá s mnohem známějšími turistickými oblastmi.

Mersin

Temple of Zeus above Corycian Pit Cave
Mersin – Chrám boha DiavoyageAnatolia.blogspot.com / Foter

Hlavní město stejnojmenné provincie je největším a zároveň nejvýznamnějším přístavem celého Turecka. Důležitost městu přidává i fakt, že se stalo pořadatelem tzv. Středomořských her pro rok 2013 (obdoba her Olympijských).

Pokud si Mersin vyberete za cíl své dovolené, neopomeňte navštívit, kromě jiného, tři stavby.
Jestli si libujete v historických stavbách, za zmínku rozhodně stojí románská katedrála sv. Antonína Paduánského. Antické památky jsou k vidění v nedalekém městě Soloi-Pompeiopolis.

Máte-li raději novodobé dějiny, prohlédněte si Atatürkův dům, který je zároveň i jeho muzeem. Sám Mustafa choval k Mersinu velkou úctu a lásku. Chloubou moderní architektury je pak Mertim Tower, mezi lety 1987 a 2000 nejvyšší mrakodrap celého Turecka, mající 52 pater.

Prahnete-li spíše po místní kultuře, každý říjen se ve městě koná Mersinský mezinárodní hudební festival. Pověst předchází také místní kuchyni, jež je masově rozšířená po celém Turecku.

Tars

30 kilometrů od Mersinu se nachází historií opředené, cirka dvou set tisícové město Tars. V rodišti sv. Jana, svého času nesoucím jméno Juliopolis po Juliu Cesarovi, došlo k prvnímu setkání Marca Antonia s Kleopatrou. Tato věta budiž důkazem, že se v Tartu mísily kultury antická, křesťanská a protože leží v dnešním Turecku, tak i s kulturou islámu.

A tomu odpovídají i zdejší pamětihodnosti. V západní části města stojí Kleopatřina brána, řeku Berdan překlenuje Justiniánův most- další z antických památek. Křesťanskou kulturu zastupuje kostel sv. Pavla, jenž se nachází zhruba 180 metrů vzdušnou čarou od Tarsus Ulu Cami – Velké mešity Tartu.