Zajímavá místa v Egyptě, památky – 3
Památky a místa v Egyptě 3

Luxor

V minulosti byl Luxor také Théby či Veset hlavním městem Egypta. V současnosti je zde menší město kde žije asi 150 000 obyvatel. Nalézá se 700 km jižně od hlavního města Káhiry. Luxor patří mezí nejkrásnější a nejnavštěvovanější místa v celém Egyptě. Nachází se zde největší archeologický park na světě s ohromným množstvím archeologických památek. Nejvýznamnější památkou je chrám v Karnaku a Luxorský chrám. Na západním břehu se nachází údolí králů a více než 60 objevenými hrobkami faraónů.

[hana-code-insert name=’sklik468x80′ /]

Co byste měli v Luxoru určitě navštívit:

  • Chrám boha Amona v Luxoru

Tento impozantní chrám je nejlepší navštívit za večerního osvětlení. Faraon Amenhotep 3 ho dal zbudovat přímo ve městě u Nilu. Byl určen pro Vesetskou božskou rodinu – boha Amona,jeho manželku Mut a syna Chonseva. Chrámu vévodí alej sfing, která dříve spojovala luxorský chrám s karnatským.

Původně zde bylo umístěno šest kolosálních soch faraóna Ramsese 2 z nichž se zachovaly pouze dvě sedící a jedna stojící. Před průčelím pylonu stojí 25 m  vysoký obelisk z růžové žuly,jehož bratr stojí v Paříži.Od vstupní brány po zadní zeď chrám měří téměř 260m.

  • Chrám boha Amona v Karnaku

Toto chrámové město boha Amona se nachází 1,5 km od Luxoru. Žádné jiné místo v Egyptě nepůsobí tak ohromujícím dojmem jako seskupení těchto mohutných zdí, obelisků, sloupů, soch. Chrámy v Karnaku se stavěly bořily a opět restaurovaly více než 2000 let. Jsou zasvěceny triádě bohů – Amonovi, Mut a Honsovi.

Chrám byl původně propojen kanálem s Nilem a později po souši s Luxorským chrámem cestou lemovanou sfingami. Sloupová síň největšího z chrámů má rozlohu 5000 m2 a je považována za jeden z divů světa.

[hana-code-insert name=’inEgypt610x200′ /]

Další významná místa a památky v Egyptě

  • Údolí králů a královen

Na západním břehu Nilu,  ve stínu horského hřebene tyčícího se nad krajinou,  leží proslulá “říše mrtvých“. Královské hrobky pocházejí z období od 18-20 dynastie.Téměř 500 let byli faraóni pochovávány do hrobů vytesaných ve skalách jejichž stěny dodnes zdobí nádherné reliéfy, posvátné hieroglyfické nápisy a pestrobarevné dobové malby.

V nedalekém údolí královen se nachází hrobky královen a jejich dětí. Další významnou památkou této oblasti je zádušní chrám královny Hatšepsut, který je částečně vytesán do skály.

  • Edfu

Nachází se zde nejzachovalejší chrám v celém Egyptě.Chrám boha Hora jehož symbolem je okřídlený sluneční kotouč.

  • Kom Ombo

Je zde rozlehlý chrám zasvěcený dvěma bohům, krokodýlímu bohovi Sobekovi a bohu Horovi. Chrám obsahuje spoustu exponátů mimo jiné i sbírku mumifikovaných krokodýlů.

  • Asuán

Je nejkrásnější město nilského údolí. Nachází se na břehu Asuánské přehrady v jižní části Egypta.Často je nazýván branou do „ČERNÉ AFRIKY“. Jeho název je odvozen ze slova obchod, neboť dříve byl Asuán obchodním centrem pro karavany z černé Afriky. Dodnes v centru města najdete rozsáhlý trh s pradávným i současným sortimentem.

Mezi nejznámější památky této oblasti patří mauzoleum Agy Khana, chrám Philae zasvěcený bohyni Isis který byl posledním útočištěm egyptských kněží a egyptského náboženství. K půvabnému Asuánu neodmyslitelně patří štíhlé bílé plachetnice,kterými se jedinými můžete přepravovat mezi jednotlivými ostrůvky, neboť v Asuánu není žádný most.

  • Abou Simbel

Abou Simbel je snad nejkrásnější dvojice chrámů z celého Egypta.Leží ne břehu Asuánské přehrady asi 400 km jižně od Luxoru a 900 km od Káhiry.

Původně byly chrámy vytesány na břehu Nilu, ale při stavbě Asuánské přehrady je bylo nutno přestěhovat a tak byly rozřezány na více než 1000 bloků o hmotnosti 30 tun a 68 metrů vyše a 180 metrů a opět sestaveny. Větší z chrámů nechal Ramses zasvětit bohu Amenreovi ,Ptahovi, Raharachtejovi a sobě samému jakožto vtělení boha Hora. Menší chrám pak své ženě Nefertari a bohyni Hathor.

[hana-code-insert name=’sklik468x250′ /]