Šatov – místo na jihu Moravy, které vám nabídne víno i krásnou přírodu
Šatov je město, které se nachází na Moravě, 6 kilometrů jižně od Znojma. V této obci má sídlo firma Znovín Znojmo. Šatov je zakládajícím členem Dobrovolného svazku znojemských vinařských obcí Daníž.

Unsplash / Pixabay

O jaké místo se jedná?

Jde o vinařskou obec ve Znojemské vinařské podoblasti, což jsou viniční tratě Na vinici, Peklo, U bunkru, Skalky. Malovaný sklep Šatov e vinný sklep vyzdobený plastickými malbami, které pocházejí z dílny umělce Maxmilliana Appeltauera.

Sklep je vyhloubený v pískovcovém svahu nad Šatovem. V tomto sklepě nikdy nebylo vyráběno a ani skladováno víno, ale od počátku měl sloužit jako vinárna, která bude místem k příjemnému posezení.

V březnu 1938, po německém záboru Rakouska, vzniklo těžké opevnění a to na jihomoravské hranici v Šatově. Dnes si zde můžete prohlédnout pěchotní sruby a to srub MJ-S 3 Zahrada a MJ-S 2 Úvoz. Do bunkru se můžete sami podívat a zjistit tak, jak to tam dříve vypadalo.

Národní park Podyjí je místo, kam byste se mohli vydat. Jde o park, kde je k vidění zachovalé říční údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy. Vyskytuje se zde velké množství živočišných a rostlinných druhů. V Národním parku je hlavním činitelem řeka Dyje. Díky ní se zde vytvořilo údolí s meandry, kamenná moře a rozsáhlá suťová pole. Dominantou jsou tak é nivní louky a lesoparky vedoucí podél toku.

Znojmo je královské město nad řekou Dyjí. Je centrem vinařské podoblasti. Znojmo má historické jádro, kde je k vidění mnoho kostelů, jsou zde fragmenty středověkých hradeb. Centrum Znojma, má zachovalý renesanční styl. Je zde velké množství křivolakých uliček a romantických vyhlídek, najdete tu velké množství půvabných zákoutí.

Vranovská přehrada je třicet kilometrů dlouhá nádrž s čistou, teplou vodou. Nachází se na v údolí pod barokním zámkem Vranov nad Dyjí. Je zde možnost koupání a dají se zde provozovat i vodní sporty.