Jaké faktory ovlivňují cenu povinného ručení?

Blíží se datum výročí vaší pojistné smlouvy a vám se zdá, že platíte zbytečně moc? Zajímá vás, zda by se na tom nedalo ušetřit? Nebo si povinné ručení budete sjednávat úplně poprvé a nevíte, od čeho se výše pojistného odvíjí? Na vše vám na následujících řádcích odpovíme.

Povinné ručení je naprostý základ

Bez povinného ručení nesmí žádné vozidlo na pozemní komunikaci, jeho sjednání ukládá zákon. Chrání nás před škodami, které provozem vozidla můžeme způsobit někomu jinému, na škody, které vzniknou nám se ale nevztahuje.

Víte, že když si sjednáte povinné ručení a dojde k pojistné události, pojišťovna z něj poskytne plnění škod na životě, zdraví, majetku, škod s povahou ušlého zisku, náklady na odstranění nehody i náklady na právní zastoupení, které vzniknou při uplatnění nároků z povinného ručení? Samozřejmě existují i výjimky, tedy výluky, při kterých pojišťovna plnit nebude. Nejčastěji jde o jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, případně o jízdu s vozidlem, které nesplnilo normy STK. Všechny výluky najdete v pojistných podmínkách.

Nepodceňujte nastavení pojistných limitů

Sjednat si povinné ručení je nutností, jde o pojištění, které vás chrání před dopady určitých škod. Jak už to u pojištění bývá, důležité je správně nastavit pojistné limity, tedy maximální částku, kterou pojišťovna v případě pojistné události vyplatí poškozenému. Platí to i u povinného ručení, minimem je 35 milionů korun, a to jak na zdraví, tak na majetek.

Ačkoli se to může zdát jako velmi vysoká částka, stále častěji se ukazuje, že není vždy dostatečná, proto je lepší si sjednat limity vyšší, a to alespoň 50 nebo i 100 milionů korun. Opět jak pro zdraví, tak pro majetek. Sice se tím o něco navýší pojistné, ale máte jistotu, že pak nebudete platit miliony ze své kapsy. Pokud limit totiž nepokryje celou škodu, zbytek platíte v případě pojistné události sami.

Jaké faktory ovlivňují výši povinného ručení?

S jedním faktorem, tedy pojistnými limity, jsme se už seznámili, není to ale jediný faktor, který cenu pojistného ovlivní. Na čem ještě záleží?

  • Technické parametry vozidla, zejména výkon a obsah motoru.
  • U některých pojišťoven se zohledňuje i hmotnost vozidla, jeho stáří, druh paliva nebo počet sedaček.
  • Roční nájezd kilometrů, protože se má zato, že řidič, který na silnici tráví méně času, má rovněž i nižší riziko toho, že způsobí autonehodu než třeba řidič, který jezdí každý den dlouhé trasy.
  • Věk řidiče, protože podle statistik za nehody nejčastěji stojí mladí řidiči ve věku 18–26 let.
  • Adresa trvalého bydliště
  • Užití vozidla – jde o vozidlo pro běžné užití, nebo třeba o vozidlo taxislužby apod.?
  • Řidičská zkušenost, jinak také počet bezeškodných měsíců. Čím déle jezdíte bez nehody, tím levnější pojištění můžete získat. Tento bonus se odvíjí od počtu měsíců, po které máte uzavřené povinné ručení a neměli jste během nich žádnou nehodu. Když nabouráte, počet nasbíraných měsíců se vám sníží, a to většinou o 24-36 měsíců.

Náš tip na závěr: Víte, že na pojištění můžete ušetřit i díky online srovnání nabídek jednotlivých pojišťoven?