Bulharsko – vstupní formality
Co vyřídit před cestou do Bulharska

Občan ČR může do Bulharska vycestovat s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem, který je vybaven strojově čitelnou zónou. Občanský průkaz nesmí být poškozen (ustřižený roh). Doklady musejí být platné minimálně po dobu pobytu v Bulharsku.

Bulharsko - Sofie

Dítě mladší 15 let smí do Bulharska vycestovat pouze s platným cestovním pasem nebo s rodičem v jehož pase je zapsán.
Občanský průkaz slouží pouze jeho držiteli.Pokud tedy dítě nemá svůj vlastní cestovní pas a není zapsán v pase rodiče do Bulharska ho nepustí.

[hana-code-insert name=’inBulharsko610x200′ /]

Bulharsko

V případě ztráty cestovních dokladů je důležité se co nejdříve obrátit na zastupitelský úřad ČR který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad.

Bulharsko

Občan státu, jenž je členem Evropské Unie, smí na území Bulharska pobývat po dobu 3 měsíců. Po uplynutí této lhůty se musí hlásit na oddělení migrační policie a podat žádost o potvrzení o přechodném pobytu v Bulharsku, který se vydává dle účelu pobytu. Maximálně však na dobu 5 let.

[hana-code-insert name=’sklik468x250′ /]